امروز

۰

لباس جدید پادشاه

ابوالفضل بنائیان تمام تلاش کارگردان فیلم «امروز» برای ساخت اثری پرمغز و متفاوت به شکست انجامیده است. فیلم «امروز» به تعبیر کارگردانش سعی دارد تا تصویری جدید و دم‌دستی از عرفانی امروزی بدهد و...