به دنیا آمدن

به دنیا آمدن ۰

ساکن طبقه وسط

فیلم «به دنیا آمدن» در تعلیق رئالیسم و ابزوردیسم مخاطب خود را شگفت‌زده می‌کند ابوالفضل بنائیان فیلم «به دنیا آمدن» نه آن‌قدر عامه‌پسند است که مخاطب عام را به کام برساند و نه آن‌قدر...