ترور سرچشمه

۰

چه کسی از مفتش بزرگ می‌ترسد؟

ابوالفضل بنائیان ترور سرچشمه با «مایکل مور» شروع می‌شود و با «حسینی بای» تمام می‌شود ترور سرچشمه، نام مستندی است از «محمدحسین مهدویان» است که تلاش می‌کند زوایای پنهان حادثه تروریستی هفتم تیر 1360...