سیاوش اسعدی

درخونگاه ۰

شاخص فلاکت

ابوالفضل بنائیان فیلم «درخونگاه» بیشتر شبیه صفحه حوادث است در سکانسی از فیلم «درخونگاه» آخرین ساخته «سیاوش اسعدی»، رضا با بازی «امین حیایی»، این طرف پهلویش را نشان می‌دهد که از ساختمانی به پایین...