محسن امیریوسفی

آشغال‌های دوست‌داشتنی ۰

احمق مرا ببوس!

ابوالفضل بنائیان مطمئنا افرادی که تصور می‌کردند که اکران فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، ممکن است در زمان اکران، یک بحران امنیتی خلق کند، به اندازه افرادی که خیال می‌کنند که این فیلم صرفا یک...