محمدحسین مهدویان

پوستر زخم کاری ۰

ماجرای دامبلدور

سریال زخم‌کاری بیش از آن که متفاوت باشد، طریقه متفاوت‌نمایی را بلد است و بیش از آن که درگیرکننده و موثر باشد، فریب‌کار و متظاهر است. گویی آن سویه رندانه مهدویان در پرداخت موضوعات سیاسی، جای خود را در جذب مخاطب بدنه سینمای پیدا کرده است.

۰

چه کسی از مفتش بزرگ می‌ترسد؟

ابوالفضل بنائیان ترور سرچشمه با «مایکل مور» شروع می‌شود و با «حسینی بای» تمام می‌شود ترور سرچشمه، نام مستندی است از «محمدحسین مهدویان» است که تلاش می‌کند زوایای پنهان حادثه تروریستی هفتم تیر 1360...