محمد

پیامبر مهربانی‌ها

ابوالفضل بناییان فیلم «محمد (ص)» آخرین فیلم «مجید مجیدی» سیاسی‌ترین و متعهدترین فیلم تاریخ سینمای ایران است. سیاسی نه از آن جهت که بودجه‌ی آن توسط نهادهای سیاسی تامین شده است و مورد حمایت...