مسعود کیمیایی

۰

در اهمیت با گوله مردن

ابوالفضل بنائیان درباره فیلم «خون شد» جریان‌های نقد سینمای کیمیایی بعد از نمایش هر اثر او در طی این سال‌ها آن‌قدر مکرر است که دیگر به کابوس تبدیل شده است. عده‌ای اعتقاد دارند کیمیایی...

۰

گنجشکک اشی‌مشی

نقدی بر فیلم گوزن‌ها ابوالفضل بنائیان «گوزن، پاهای زشتی دارد و شاخ‌های زیبا. اما آن چیزی که باعث فرارش از دام شکارچی می‌شود، پاهای زشتش است و آن‌چه به دامش می‌اندازد، شاخ زیبا و...