من می خواهم شاه بشم

۰

گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

ابوالفضل بناییان «به دهکده گردشگری و اقامتی خانواده عباس برزگر خوش آمدید»، این متن تابلویی است که بر سردر ورودی خانه عباس برزگر نوشته شده است. سال‌ها پیش در شبی بارانی عباس برزگر میزبان...