کیارستمی

پوستر فیلم جهان با من برقص ۰

چو هستی خوش باش

چو هستی خوش باش ابوالفضل بنائیان نسبت فیلم «جهان با من برقص» با سینمای کیارستمی بیشتر از آن که فیلم «جهان با من برقص» وابسته به کمدی‌ وودی آلنی باشد و بیشتر از آن...

سعدی برابر اصل

نبوغ و جسارتی که «عباس کیارستمی» در ساخت فیلم «کپی برابر اصل» از خود بروز می‌دهد، بیش از آن که شبیه آثار بزرگ سینما باشد، شبیه اعجاز رمزآلود و خدای‌گونگی و از همه مهم‌تر...